Die Forscherwochen

Bei den „Forscherwochen“ handelt es sich um deutsch-tschechische Jugendbegegnungen für Schüler höherer Jahrgangsstufen. Ziel der Begegnungen ist es, den Teilnehmern die Bedeutung von biologischer Vielfalt im Erzgebirge näher zu bringen. Da dies am Besten anhand von praktischen Beispielen möglich ist, arbeiten wir mit den Schülern gerne an speziellen Projekten.

Nächste Begegnungen:

 

  • Wald im Wandel vom 05.-09. November 2013


Die Teilnahme an den Begegnungen ist kostenfrei! Beide Begegnungen richten sich an Schulklassen der 8. Jahrgänge. Bei interesse können sie sich gerne unter  03733/562919 oder henning.niehus@naturschutzzentrum-erzgebirge.de bei uns melden.


Vorstellung der vergangenen Begegnung "Wasserwelten":

In einer einwöchigen Begegnung haben sich die Teilnehmer besonders mit der biologischen Vielfalt in und an Fließgewässern beschäftigt. In einer Exkursion haben die Schüler an den Gewässern Grumbach und Preßnitz, die biologische und chemische Gewässergüte untersucht sowie Daten zur Strukturgüte erhoben. Ziel der Kartierung war es, geeignete Brutplätze für den Eisvogel und die Wasseramsel zu bestimmen. An festgelegten Gewässerabschnitten werden künstliche Nisthilfen aufgestellt um das Vorkommen dieser selten gewordenen Arten bei uns zu unterstützen.

Eine ganz besondere Herausforderung bei der Begegnung war es natürlich die Vorurteile der Schüler gegenüber der fremden Kultur abzubauen. Um das zu erreichen, haben sich die Teilnehmer angeregt von einem lustigen Theaterstück, mit ihrer Wahrnehmung des jeweiligen Nachbarlandes auseinander gesetzt. Auf bemerkenswerte Art und Weise führt das Theaterstück, in dem die imaginäre Kultur der „Albatrosse“ dargestellt wird, vor Augen wie schnell man doch bei der Bewertung einer anderen Kultur unbewusst in Stereotype und Vorurteile verfällt.
Um noch mehr Jugendlichen die Beschäftigung mit der  biologischen Vielfalt ihrer Region zu ermöglichen, gestalten wir neben zwei Begegnungen zum Thema „Wasserlebensräume“ außerdem zwei weitere Treffen zum Thema „Lebensraum Wald“. Und dabei, da sind wir sicher, werden noch viele grenzübergreifende Freundschaften entstehen.

Weitere Rückblicke von vergangenen Veranstaltungen mit Fotos  finden Sie hier!  

 

Badatelské týdny

Název „Badatelské týdny“ označuje česko-německá setkání mládeže pro žáky druhého stupně. Cílem těchto setkání je přiblížit účastníkům význam biologické rozmanitosti v Krušných horách. Protože se nám daří zprostředkovat tento cíl nejlépe na názorných příkladech, pracujeme rádi s žáky na speciálních projektech praktického rázu.

Následující setkání mládeže:

  •     Proměny lesa 05.-09.11.2012


Účast na setkáních mládeže je zcela zdarma! Cílovou skupinou setkání jsou žáci ve věku 15 – 18 let. Přihlásit se můžete již nyní u Henninga Niehuse nebo Olgy Holcové na e-mailové adrese:
henning.niehus@naturschutzzentrum-erzgebirge.de
olga.holcova@naturschutzzentrum-erzgebirge.de

Představení již proběhlého setkání „Vodní světy“:

Na tomto jednotýdenním kempu se účastníci zabývali zejména biologickou rozmanitostí na březích vodních toků a také přímo ve vodě. V rámci exkurze podél potoků Grumbach a Preßnitz/ Přísečnice analyzovali biologickou a chemickou kvalitu vody a zaznamenávali data o struktuře toků. Cílem mapování bylo, určit vhodná místa pro hnízdění ledňáčka a skorce vodního. Na vybraných úsecích těchto vodních toků budou umístěny budky pro hnízdění těchto stále vzácnějších druhů, abychom tak přispěli k zachování jejich populace.

Velkou výzvou setkání byla také snaha odbourávat předsudky žáků ve vztahu k cizí kultuře. Humorná divadelní scénka podnítila účastníky, zamyslet se nad vnímáním kultury našich sousedů. Scénka, jež nastiňuje imaginární kulturu „Albatrosů“, názorně demonstruje, jak rychle člověk nevědomky při posuzování jiných kultur propadne stereotypům a předsudkům.

Abychom umožnili ještě více zájemcům, seznámit se s tematikou biologické rozmanitosti vlastního regionu, pořádáme vedle dvou setkání na téma „přírodní stanoviště voda“ také další dva kempy na téma „přírodní stanoviště les“. A jsme si jistí, že při těchto setkáních vzniknou ještě mnohá další přeshraniční přátelství.

Další informace o již proběhlých setkáních i s fotkami najdete zde!

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový