Ekologická výchova o biodiverzitě

Další informace o projektech ekologické výchovy najdete v samostatné rubrice "Projects for young people" umístěné na horní liště.

Ekologická výchova (o biodiverzitě), zažij přírodu

 

Česko-německé badatelské týdny

Cílem badatelských týdnů je čilá mezikulturní výměna a také snaha přiblížit účastníkům ekologická témata. Účastníci ve věku 15-17 let se střídavě setkávají v Německu nebo Česku na týdenních pobytech. Dva badatelské týdny se věnují tématu voda, další dva se zabývají lesní ekologií. S tématem se nesnažíme vypořádat jen teoreticky, a proto můžeš počítat s exkurzemi do projektové oblasti a praktickými úkoly v přírodě.

 

Česko-německá žákovská soutěž

Cílovou skupinou jsou žáci 3. - 9. tříd. Po dobu čtyř měsíců odpovídají žáci, rozděleni na nižší a vyšší stupeň, na otázky k tématům „Voda“ (2011/2012) a „Ekologie lesa“ (2012/2013). Žáci soutěžící v mladší kategorii mohou vyhrát pro svou třídu zajímavé ceny. Starší žáci se mají možnost za odměnu probojovat až na „Olympiádu“ pořádanou v Německu. Tím to ale zdaleka nekončí. Nejúspěšnější olympionici z Německa a Česka vyhrávají účast na čtyřdenním výměnném pobytu. Na tomto „Setkání specialistů“ se účastníci zdokonalí v tématech ekologie a biologie a blíže poznají naše německé sousedy a jejich kulturu.

 

Česko-německé expedice ve třídě

Za názvem „Expedice ve třídě“ se skrývají pestré projektové dny, kterých se účastní žáci 8. a 9. tříd z Německa a z Česka. Třídy pracují nejdříve zvlášť na vlastních školách na tématech voda a les. Jakmile si formou her osvojí odborný úvod do tématu, setkají se vždy dvě třídy, jedna z Německa a jedna z Česka, na společné exkurzi. Následně vybereme nejlepší třídu z Německa a z Česka, které se zúčastní poutavého třídenního praktika, tentokrát pořádaného v České republice.

 

 

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový