Setkání specialistů v Naturschutzzentrum Erzgebirge

Ve dnech 24.5.-26.5. 2013 proběhl další česko-německý pobyt v rámci projektu Pestrý-Bunt přátelé biodiverzity v Krušných horách. V Naturschutzzentrum Erzgebirge se sešlo 12 českých žáků a 11 německých žáků. Tito žáci dosáhli nejlepších výsledků z korespondenční Žákovské soutěže na téma Les a svou zásluhu na pobytu potvrdili výhrou na Zimní olympiádě pořádané také v NSZ Erzgebrige 28.3 2013.

pátek 24.5.

V pátek v 17:00 se sešli všichni žáci v místě pobytu, ubytovali se a po večeři hráli seznamovací hry. Po bloku her se žáci poznali  a dále navázali kontakt se svými vrstevníky ze sousední země. Do večerky si povídali nebo koukali na filmy.  Co nás ovšem  potěšilo nejvíce byl fakt, že  mezi žáky byla často slyšet angličtina. Pobyt začal milým česko-německým spřátelením. 

sobota 25.5.

Sobotní den byl zaměřen na praktickou výuku o lese. V dopoledních hodinách monitorovali vzorky půdy (obsah různých chemických prvků) a v druhé části zkoumali půdní živočichy. Odpoledne vyrazili žáci do lesa, kde měli odborné výklady a také doprovodné volnočasové hry. Večer si žáci vyzkoušeli ukázku z improvizačních divadelních technik. Poté si několik žáků zahrálo fotbal a přehazovanou a druhá půlka napjatě sledovala finále ligy mistrů.

neděle 26.5.

V neděli se žáci rozdělili do pěti týmů. Každý tým dostal jednu navigaci GPS a k ní  pokyny, které plnily v terénu. Po obědě proběhla zpětná vazba od účastníků a následný odjezd zpět domů.  Ačkoli nám příliš nepřálo počasí, pobyt se povedl a většina žáků projevila zájem o další projektové akce.

7.květen 2013

 

NaTúry do Krušných hor: Exkurze za orchidejemi do české části Krušných hor - Lokalita prstnatce bezového u Srní (Boxgrün)

západně od Klášterce nad Ohří

 

Exkurze nás zavedla do okolí obce Srní, která leží západně od Klášterce nad Ohří. Přestože vydatně pršelo, došli jsme k cíli, k lokalitě prstnatce bezového na jižně situovaném svahu. Prstnatec se zde vyskytuje v obou barevných variantách – žluté a nachové. Je zajímavé, že na této lokalitě jsou žlutí i nachoví jedinci zastoupeni v poměru přibližně 1:1. Jelikož ještě moc druhů nekvete, zamířili jsme k prameništi, kde jsme mohli obdivovat květy blatouchu bahenního nebo prvosenky vyšší. Z ještě nekvetoucích rostlin jsme viděli např. mateřídoušku vejčitou, biku ladní nebo rozrazil rezekvítek. Zajímavé bylo také prameniště na zpáteční cestě, kde se nacházela zdrojovka, rostlinka s miniaturními kvítky. Exkurze se zúčastnilo celkem 32 účastníků.

7.květen 2013

 

Exkurze na lokalitu prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina) u obce Srní

 

Dne 7. května letošního roku se uskutečnila první společná česko-německá exkurze v rámci projektu Cíl 3 Pestrý-Bund - Na túry do Krušných hor.

Exkurze směřovala na lokalitu prstnatce bezového, která se nachází u obce Srní. Sraz účastníků exkurze byl na Z okraji obce, kde je podél silnice dostatek místa, aby zde mohl zaparkovat autobus. Nadmořská výška výchozího místa dosahovala cca 770 m n. m.

V okolí obce se nacházejí rozsáhlé svahové pastviny. Jižně od obce (směrem k vrchu Pekelská skála) mají pastviny přirozený charakter. Nachází se zde velké množství rozptýlené zeleně, zejména podél vysokých vrstevnicových mezí a v okolí drobných skalních výchozů. V území je také několik starých úvozových cest. Z význačných dřevin zde roste např. jeřáb dunajský (Sorbus danubialis).

Na starém buku okraji pastvin byla účastníkům exkurze demonstrována velká plodnice dřevokazné houby lesklokorky (Ganoderma sp.). Část plodnice byla odebrána k determinaci, neboť přítomní mykologové se nemohli shodnout na jejím druhovém názvu. Dále byli účastníci exkurze seznámeni s nevhodnou pastvou, která se zde v současné době praktikuje, a s druhy, které se zde šíří: šťovík tupolistý (Rumex obtusifolius), kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) aj.

Při obtížném sestupu byl předveden význačný biotop těchto stanovišť - smilkové louky. Postupně byly demonstrovány smilka tuhá (Nardus stricta), bika ladní (Luzula campestris), vřes obecný (Calluna vulgaris), brusnice borůvka (Vaccinium myrtillus) a další druhy. V těchto nadmořských výškách a časném jaru však bylo zaznamenáno jen několik málo kvetoucích rostlin. Účastníkům exkurze však byly ukázány i znaky, které vedou k bezpečnému určení rostlin ještě před květem.

Další zastávka se uskutečnila u malého prameniště. Zde bylo možné ukázat již celou řadu kvetoucích druhů rostlin, zejména blatouch bahenní (Caltha palustris), orsej jarni (Ficaria bulbifera), prvosenku vyšší (Primula elatior) a další. Na břehu malého potůčku byla předvedena velmi vzácná zdrojovka potoční (Montia hallii).

Pak již byla navštívena pastvina s prstnatcem bezovým, která se nachází přibližně ve výšce 560 m n. m. Rostliny byly v plném květu (celkem cca 300 jedinců), převládá žlutokvětá forma nad červenokvětou; velmi vzácně zde byla zaznamenána i růžová barva květů. Vedle prstnatce bezového byla na pastvině ukázána prha arnika (Arnica montana), penízek modravý (Thlaspi caerulescens), jestřábník chlupáček (Hieracium pilosella) a další.

Vzhledem k tomu, že začalo intenzivně pršet, byla k návratu zvolena trasa po silnici. Ani zde však nebyli účastníci exkurze ochuzeni. Silnice prochází malebnou vesničkou Srní, které je památkově chráněná. Účastníci obdivovali tisíce prvosenek vyšších (Primula elatior), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), mokrýš vstřícnolistý (Chrysosplenium oppositifolium), horskou biku lesní (Luzula sylvatica) a merlík všedobr (Chenopodium bonus-henricus).

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový