12.duben 2013

Založení „Sdružení přátel na podporu biologické rozmanitosti v regionu Krušných hor/Ezgebirge – Pestrý-Bunt e.V.

 

Dne 12.dubna 2013 bylo založeno českými a německými přáteli přírody „Sdružení přátel na podporu biologické rozmanitosti v regionu Krušných hor/Erzgebirge – Pestrý-Bunt e.V.“. Zakládání sdružení se konalo v česko-německém Centru ochrany přírody v Krušných horách v Dörfelu u Schlettau. Založení sdružení je výsledkem intenzivních kontaktů mezi ochránci přírody z obou států v rámci přeshraničního Cíl 3 projektu Pestrý-Bunt. Společné aktivity na ochranu krušnohorské přírody, mezi které patří různá revitalizační opatření a akce ekologické výchovy, nechaly uskutečnit přání, vzniklé kontakty zachovat i po skončení projektu.Nové sdružení je otevřené nadšencům přírody nezávisle na věku a národnosti. Sdružení tvoří platformu pro výměnu odborných informací,stejně jako zájemců o zachování biologické rozmanitosti v Krušných horách. Vedle podpory přátelských setkání českých a německých ochranářů přírody bude hrát velkou roli ochrana krušnohorské krajiny, biotopů a druhů. Vedle různých exkurzí bude důležitým úkolem sdružení také praktická ochrana přírody. Možnosti uplatnění ve sdružení jsou široké. Bližší informace získáte v Centru ochrany přírody v Krušných horách.

Žákovská výměna na téma les

15.4.-19.4. 2013

V dnech 15. 4. – 19.4 2013 se konalo další setkání žáků z ústeckého a saského kraje, tentokrát na české straně v Krušných horách. Celkem 18 žáků ze ZŠ Údlice a 19 žáků ze Saska se účastnilo pestrého programu pod vedením projektových lektorů. Letošním tématem je bádání o biodiverzitě v lese. Ideálním místem našeho pobytu byla Lesná u Nové Vsi v Horách v nadmořské výšce 900m.n. m. 15. 4. 2013 se konečně probralo jaro a v plné kráse nás doprovázelo po celý týden. 

pondělí 15.4. 2013

Po příjezdu  okolo 13h se žáci a jejich učitelé ubytovali, naobědvali a seznámili se s programem. První den by ve znamení seznamovacích her.  Večer si zasportovali nebo trávili volný čas před hotelem.

úterý 16.4. 2013

V úterý je čekala první fáze výuky s navigačním přístrojem GPS. Naučili se základní funkce a také ukládání, hledání bodů. Po obědě měli výuku o vlku obecném v podobě skupinové diskuze, přednášky a tematické hry. Každý večer byl program dobrovolný a skupinka žáků využila možnosti večerního pozorování zvěře v nedalekém lese. 

středa 17.4. 2013

Středeční ráno žáci připravili vlastní trasu s GPS a vytvářeli cestu, po které schovávali různé indicie a otázky k různým tematikám kruhům. Odpoledne vytvořili 6 fiktivních skupin k simulační hře o vlkovi. Tato hra vytváří několik skupin, každá skupina hají svůj zájem a musí najít kompromis v hromadné diskuzi o výskytu a vlivu vlka obecného na lidskou společnost. Večer si několik žáků vyzkoušelo práci s kapesním planetáriem – Sky scout a na obloze našli např. planetu Jupiter nebo hvězdu 700x větší než Slunce Antares.

čtvrtek 18.4. 2013

Čtvrteční ráno se žáci rozdělili na dvě skupiny holky a kluci. Holky vyjely společně s místními lesníky do blízké lesní školky, kde připravovaly mladé smrčky pro další vysázení. Kluci jeli odklízet les, který díky dlouhé zimě poškodila vysoké zvěř. Odpoledne žáci měli ukázku z oboru sokolnictví, ve kterém se jim představili dvě sovy a jeden jestřáb původem ze střední Ameriky. Večerní programem byla debata o tom, co je typicky české a německé. Obě školy prezentovali své typické výrobky a popsali své činnosti ve škole.

pátek 19.4. 2013

V pátek je čekala poslední fáze práce s GPS. Každá skupina si vylosovala trasu, kterou vytvořili jiní spolužáci a jejich úkolem bylo najít veškeré indicie a v učebně pomocí internetu vyhledat odpovědi. Ještě před obědem proběhla zpětná vazba žáků, ve které hodnotili celý týden. Kolem 14h žáci vyjeli busem zpět do svých domovů.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový