9. – 11.října 2013

Lesní praktikum v České republice

 

Ve dnech od 9. do 11.října 2013 se konalo poslední česko-německé setkání mládeže, kterého se zúčastnilo 8 žáků z Jenaplanschule Markersbach a 15 žáků ze ZŠ Podkrušnohorská Litvínov. Lesní praktikum se konalo v Horském hotelu Lesná v Nové vsi v Horách. Po příjezdu se všichni sešli ve společenské místnosti, aby si vyslechli, co je během tří dnů čeká.  Hned ve středu byla na programu terénní hra, při které žáci soutěžní formou prozkoumávali okolí Lesné v menších mezinárodních skupinkách. Pro vzájemné seznámení a navázání kontaktů s žáky ze sousední země byly na programu společenké hry a také diskuze, během které se žáci seznámili se zvyky a prvky druhé země.

Ve čtvrtek  žáci vyrazili do lesa směrem k Medvědí skále, kde se něco dozvěděli o mapování lesa. Cestou si mohli vyzkoušet, jak se měří výška stromu (klinometrem, šířka stromu) průměrka a dokonce i stáří stromů pomocí přírůstového nebozezu. Poslední den pobytu proběhla zpětná vazba, ve které mohli žáci celkově zhodnotit uplynulý pobyt.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový