Pondělí, 17.6.2013

Geo-den druhové rozmanitosti

 

Dne 17.6.2013 se konal v Zooparku Chomutov náš Geo-den druhové rozmanitosti, tento rok již po patnácté. Jedná se o největší akci terénního průzkumu ve střední Evropě. Cílem Geo-dne je zdokumentovat co nejvíce druhů rostlin a živočichů na nějakém území během 24 hodin. Naši účastníci z řad veřejnosti, žáci základní školy z Údlic a účastníci Dobrovolného ekologického roku (FÖJ) se rozdělili na dvě skupiny a zkoumali druhy rostlin a živočichů v kaštance – háji starých kaštanovníků jedlých a na břehu Kamenného rybníka. S určováním druhů jim pomáhali odborníci z oblasti botaniky, entomologie, mykologie a ornitologie.Po obědě se skupiny vystřídali. Dohromady se této akce zúčastnilo 48 účastníků. Kamenný rybník byl před několika lety revitalizován a tak byl seznam druhů také důležitý pro srovnání výskytu druhů před a po revitalizaci rybníka. V kaštance chomutovského Zooparku rostou nejstarší kaštany České republiky. Na chráněného páchníka hnědého ani na roháče obecného jsme sice v kaštance nenarazili, ale přesto bylo nalezeno mnoho zajímavých druhů především hmyzu, ptáků a rostlin.

Čtvrtek, 6. června 2013

Krušnohorské NaTúry: Lesní exkurze do CHKO „Steinbach“

 

Ve čtvrtek 6.června 2013 nás exkurze zavedla do bukových lesů v CHKO Steinbach. Toto rozsáhlé území lesního porostu se nachází v nadmořské výšce mezi 610 a 895 m n.m. Účastníci exkurze museli nejprve zdolat cestu do kopce, aby se dostali do přírodě blízkého bukového lesa v chráněné krajinné oblasti s územím přísně chráněného přirozeného lesa. Podél cesty byli však účastníci odměněni, neboť mohli obdivovat nejenom 200 let staré buky, ale také mnoho vzácných druhů bylin. Za zmínku stojí mimo jiných typických zástupců bukových lesů měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia) a kyčelnice cibulkonosná (Cardamine bulbifera). Na jednom pařezu byl nalezen vzácný vranec jedlový (Huperzia selago). Ne bezdůvodně byly bukové lesy u Steinbachu vyhlášené evropsky významnou lokalitou. Proto je zcela nepochopitelné, že podél cesty bylo uloženo velké množství poražených stromů, mezi kterými se hojně vyskytovaly i velmi staré stromy. Nepoužitelné větve ležely na okraji chráněné buňky, zcela bezohledně na bylinné patro…Na četných místech se vyskytovaly již odumřelé stromy, které se staly hnízdištěm ptactva jako je datel černý, holub doupňák nebo kulíšek nejmenší. Proto je také toto území ptačí oblastí „Erzgebirgskamm bei Satzung“. Od okraje lesa jsme mohli nakouknout do chráněného území s horskými loukami v oblasti „Götzeleck“. Zde jsme mohli obdivovat četné vstavače. Účastníci také vyslovili přání, tyto plochy blíže poznat v rámci některé z příštích exkurzí.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový