Lesní expedice ve třídách jsou tu !

 

Další projektová aktivita začala. Lesní expedice jsou orientované pro druhý stupeň  pro 2 české a  2 neměcké školy. Součástí této akce jsou 4 návštěvy ve třídách z pestrou výukou o lese. V ústeckém kraji se do projektu zapojili 3. ZŠ Litvínov a ZŠ Školní Chomutov. Jedná se o šesté třídy, které tento týden prošly prvním modulem výuky. Na začátku dne se žáci seznámili s projektem a jeho náplní. V dalších vyučovacích hodinách měli přednášku o lesnictví s důrazem zejména na faunu. Poté se naučili pracovat s GPS. Tyto znalosti uplatní při 4. Modulu, kdy je čeká praktická ukázka z oboru lesnictví. 2. Modul bude specializován na výuku o vlku obecném v podobě přednášky, vyhledávání informací na internetu a tvorbě power pointové přednášky. 3. Modul je čeká exkurze do Německa, kde se setkají s německými vrstevníky a společně budou bádat s odborníky o vlku obecném.

pondělí 11.2.  2013

1. modul Lesních expedic v 6A ze 3. ZŠ Litvínov

úterý 12.2. 2013

1. modul Lesních expedic v 6A ze ZŠ Školní Chomutov

Vernisáž putovní výstavy "Biologická rozmanitost a Natura 2000 v Krušných horách / Erzgebirge" v Ústí nad Labem

úterý 19.2. 2013


Dne 18.2.2013 proběhla vernisáž naší dvojjazyčné putovní výstavy ve vestibulu Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem. Výstava je přístupná veřejnosti od 18.2. do 27.3.2013 každý pracovní den od 8:00 do 21:00 hodin. Vstup je zdarma.

2. moduly - Vlk obecný

První modul Lesních expedic pojednával o lese  ze širšího spektra. Druhý modul byl zaměřen na výuku o vlku obecném. Žáci měli za úkol vyhledávat informace o vlku na internetu a poté vytvořit power pointovou tématickou prezentaci. Obou třídám se tato aktivita vydařila a bylo vidět, že práce s počítačem a hlavně s power pointem jim není cizí. Po práci u počítače je čekala skupinavá činnost při hře nazvané Vlčí pexeso. Žáci přiřazovali správné dvojice na základě svých získaných znalostí o vlku obecném. V poslední části modulu shlédli za odměnu film Vlk z krásného prostředí Sibiře.  

úterý  19.2. 2013

2. modul Lesních expedic v 6A ze 3. ZŠ Litvínov

čtvrtek 21.2. 2013

2. modul Lesních expedic v 6A ze ZŠ Školní Chomutov

Vlčí pexeso

Vlk obecný, pexeso.pdf
Adobe Acrobat Dokument 274.7 KB

Vyzkoušejte si Vlčí pexeso i vy :)

 

Tuto hru můžou hrát jednotlivci nebo menší skupiny. Na tabuli nakreslíte tabulku s čísly  od 1 do 48. Každý má v jednom kole možnost odrýt dvě čísla tzn. vedoucí hry přečte pojmy, kterého se pod vyslovenými čísly skrývají. Jestliže se podaří odhalit dvojici pojmů které spolu sedí (např. 1 Canis, 48 lupus) soutěžicí mají bod. Pokud dvojice k sobě nesedí, žádné body se nestrhávají a hraje další skupina. Pravidla si můžete upravit dle své potřeby. 

 

Tip: Pojmy, které se během hry odhalí si můžou soutěžící psát na papír, hra se trochu urychlí a hlavně se  soutěžící informace o vlkovi lépe zapamatují.

3. modul Lesních expedic - exkurze v Německu

Dne 25.2. a 26.2.2013 se v rámci třetího modulu Lesních expedic uskutečnily dvě exkurze do německého Centra ochrany přírody v Dörfelu. Exkurze se zúčastnili žáci českých a německých šestých tříd. Dopoledne bylo na programu vyhodnocení ankety postoje žáků k návratu vlka obecného zpět do naší přírody. Výsledky byly překvapivé. Například vyšlo najevo, že čeští žáci mají více rádi vlky než Němci, ale mají z vlků větší strach. Většina žáků z obou zemí však uvedla, že mají radost z toho, že se u nás i v Německu vlci opět zabydlují. Dále byla na programu přednáška o vlku obecném vedená předním odborníkem na vlky panem Thomasem Hohlem. Žáci se mohli aktivně zapojit do diskuse a klást různé otázky. Po obědě čekala na žáky práce ve skupinách ve formě různých her týkajících se vlka obecného. Například disciplína čichat jako vlk, kde žáci museli čichem a hmatem rozeznat různé přírodniny.

pondělí 25.2. 2013

Exkurze v Německu

úterý 26.2. 2013

Exkurze v Německu

Vyhlášení výsledků Žákovské soutěže na téma les 2013/2013

Máme pro vás vyhlášení výsledků Žákovské soutěže na téma les 2012/2013. V níže uvedené příloze se můžete podívat jak soutěž dopadla. Všem zúčastněním děkujeme a výhercům gratulujeme :)

výsledky 1. kategorie
Výsledky Žákovské soutěže na téma Les 2
Adobe Acrobat Dokument 400.0 KB
výsledky 2. kategorie
Výsledky Źákovské soutěže na téma les 20
Adobe Acrobat Dokument 397.7 KB

Biodiverzita očima žáků ústeckého kraje

Jeden z úkolů v druhé kategorii byla malá fotosoutěž. Žáci měli vyfotit moment, který vystihuje téma ,,Biodiverzita v lese". Podívejte jak si s tím poradili.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový