Projekt „Pestrý-Bunt“

Cílem přeshraničního česko-německého projektu „Pestrý-Bunt. Přátelé biodiverzity v Krušných horách/ Erzgebirge“ je zachování a podpora biologické rozmanitosti (biodiverzity) v regionu Krušných hor/ Erzgebirge. Hlavním záměrem je zachování a zlepšení podmínek pro regionálně typické biotopy, stejně jako ochrana vybraných druhů.

 

Jedním ze stěžejních bodů projektu je provedení konkrétních praktických opatření na ochranu přírody na české a německé straně Krušných hor, mj. revitalizaci horských sečených luk a tekoucích vod a zlepšení podmínek na lokalitách s výskytem ohrožených druhů rostlin. Dále se připravují opatření např. na revitalizaci příhraničních rašeliništních lokalit a pramenišť.
Paralelně probíhají akce ekologické výchovy pro mládež. Za stěžejní považujeme česko-německé výměny mládeže na téma „Životní prostor voda“ a „Životní prostor les“, které nabývají různých podob – např. žákovské soutěže, badatelské týdny nebo praktika.

 

Dalším ze záměrů je zvýšit povědomí místních obyvatel obou zemí o důležitosti vybavení přírodního prostoru tohoto regionu mnohostrannou prací s veřejností.

Projekt realizuje Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH ve Schlettau spolu se svými českými projektovými partnery, ZO ČSOP Fergunnou Teplice a Scholou Humanitas – Střední odbornou školou na ochranu a obnovu životního prostředí v Litvínově.

 

Tříletý projekt podpořila Evropská unie z fondu EFRE, Evropský fond pro regionální rozvoj, příspěvkem ve výši 851 000 Euro. Celkové náklady projektu se pohybují kolem 1 002 854 Euro. Na činnost projektu naváže po jeho ukončení plánované sdružení přátel – pro přátele biodiverzity v Krušných horách s působností na obou stranách hranic. Sdružení by mělo zajistit realizaci projektových snah a zájmů i v budoucnosti.


Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový