Horské potoky a řeky

Ve středohorské oblasti Krušných hor, regionu bohatém na vodní toky, se přirozené potoky a řeky vyskytují v porovnání s jinými oblastmi (ještě stále) často. Jako „přirozené“ můžeme však označit většinou jen některé úseky těchto vodních toků. Potoky a řeky utvářejí ráz krajiny a jsou domovem mnoha charakteristických druhů rostlin a živočichů.


Ale co přesně chápeme pod pojmem „přirozený vodní tok“? Přirozené potoky a řeky se vyznačují nenapřímenými nebo lehce napřímenými koryty s převážně nezpevněným břehem. Mluvíme potom o tzv. meandrujícím toku s jesepním (vnitřním) a výsepním (vnějším) břehem, vrstvou písku, bahna, drobných oblázků a korytem pokrytým naplaveninami. Do charakteristiky struktury takovéhoto vodního toku spadají rovněž peřeje, tůně a kaskády.


Přirozené vodní toky lákají objevitele v každém ročním období. A objevit toho tady můžete hodně: larvy chrostíků, vodní řasy, kterým děti někdy říkají „vílí vlasy“, velkou spoustu třpytivých kamínků a další poklady. Můžete např. zahlédnout ledňáčka říčního, jehož kovově modré peří se hodí spíše do tropů, nebo hbitého pstruha potočního. S trochou štěstí můžete v lese potkat také plachého čápa černého na jeho cestě za potravou.

 

Pstruh potoční v potoce Sauwaldbach

 

Čisté a rychle tekoucí horské potoky jsou také domovem skorce vodního (Cinclus cinclus), jednoho z našich cílových druhů projektu. Rozeznat ho můžeme podle bílé náprsenky, krátkého ocasu a charakteristického podřepování. Tento plachý pták loví v potocích malé vodní živočichy a dokáže přitom plavat, potápět se a dokonce i chodit pod vodou. V Sasku patří k ohroženým druhům a je významným ukazatelem kvalitní vody a bohaté struktury vodních toků.


Dalším naším cílovým druhem je mihule potoční (Lampetra planeri), která rovněž obývá jen potoky s dobrou kvalitou vody a rozmanitou strukturou koryta. Mihule potoční není ryba, patří mezi tzv. kruhoústé. Její hadovité tělo je totiž zakončeno kruhovými ústy s přísavkou a rohovitými zuby. Přitom dospělec zuby nepoužívá ke zpracování potravy, ale přichytávání se na kamenech nebo dalších jedincích.

 

 

Potok "Pöhla" u Königswalde
Potok "Pöhla" u Königswalde
Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový