Horské louky

Pestře kvetoucí louky bohaté na výskyt nejrůznějších druhů -  v Krušných horách je ještě najdeme!

Horské trojštětové louky s kakostem lesním nebo chudé kyselé trávníky s výskytem kostřavy červené a koprníku štětinolistého určují ráz luk plných života. Na purpurových květech pcháče různolistého (Cirsium heterophyllum) se strkají čmeláci při sběru nektaru a pylu, housenky otakárka fenyklového si pochutnávají na aromatických listech koprníku štětinolistého (Meum athamanticum), zelenáček (Procris statices) se obdivuje fialovým květům chrastavce rolního (Knautia arvensis), kobylka hnědá (Decticus verrucivorus) soutěží se sarančaty ve cvrkání a zahlédnout můžeme i bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), chřástala polního (Crex crex) nebo křepelku polní (Coturnix coturnix), jak se žene za potravou…


Horské louky patří ke Krušným horám stejně jako „Vogelbeerbaam“ – tedy „jeřáb ptačí“, symbol Krušných hor a zároveň známá lidová píseň v krušnohorském dialektu. Jsou nejen významné pro ochranu přírody a druhů, podávají také svědectví o způsobech obhospodařování v minulosti: vznikly stejně jako ostatní louky pravidelným sečením. Horská louka je tedy klasickou sečenou loukou v horských polohách. Louky vzdálené od vesnic, rozkládající se na svazích většinou jako okrajové, zbytkové plochy, se dříve sekaly jen jednou (získání sena). Toto tradiční využití (jen jedno sečení) se dnes označuje jako „extenzivní“ využívání. Šetrné využívání a střídmé hnojení nebo jeho celková absence přispělo k vytvoření populací rostlin v lokalitách chudých na živiny a dusík.

Rostou zde i rostlinné druhy, které na hnojených hospodářských loukách nemají žádnou šanci. Tyto tzv. „konkurenčně slabé“ druhy plní bohužel Červený seznam ohrožených druhů.

 

Jedním ze silně ohrožených druhů krušnohorských horských luk je i léčivá bylina prha arnika (Arnica montana). Tradičně se sbíraly květy arniky, z nichž se připravovaly nejrůznější tinktury.


Horské louky jsou domovem ještě dalších četných klenotů jako je např. atraktivní prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina). Tato orchidej je ohrožena vymřením a v Sasku najdeme už jen málo lokalit s jejím výskytem. Většina populací na německé straně Krušných hor zcela vymizela.


Oba výše zmíněné druhy rostlin patří k cílovým druhům našeho projektu. Horské louky stále ubývají z důvodu intenzivního využívání a použití hnojiv – v Sasku najdeme už jen 2000 ha horských luk.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový