Přírodní stanoviště Krušných hor

Krušné hory nabízí velkou spoustu biotopů a druhů. Některá z těchto přírodních stanovišť (biotopů) Vám zde chceme představit.


Jedná se o přírodní stanoviště a druhy, kterým v projektu věnujeme mimořádnou pozornost. Ať už se jimi zabýváme v rámci ekologické výchovy, díváme se na ně jako na předmět revitalizace nebo cíl exkurze.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový