Severočeská pobočka České botanické společnosti

Severočeská pobočka České botanické společnosti (ČBS) byla založena v roce 1961. Působí jako odborná společnost při Akademii věd České republiky. Její územní působnost je na území Ústeckého a Libereckého kraje. Jedná se o dobrovolnou organizaci, která sdružuje zájemce o různé obory botaniky (lišejníky, mechy, vyšší rostliny, houby), ochranu přírody a životní prostředí. K hlavním činnostem patří provádění přírodovědného průzkumu území, pořádání floristických kurzů a exkurzí, ekologická výchova a osvěta, pracovní semináře a konference.

V současné době má téměř 150 členů, v čele stojí sedmičlenný výbor. Severočeská pobočka ČBS vydává od roku 1969 sborník Severočeskou přírodou. Bližší informace o činnosti, akcích, obsah starých čísel sborníku Severočeskou přírodou a bohatý fotoarchiv naleznete na internetových stránkách pobočky (www.spcbs.estranky.cz)

Při Sev. pobočce ČBS bylo v roce 2011 založeno občanské sdružení Severočeští botanici. Sdružení má charakter nevládní neziskové organizace s vlastní právní subjektivitou.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový