Schola Humanitas se představuje

Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí

Schola Humanitas

 

 

 

 

 

 

Schola Humanitas je střední školou, která si klade za cíl vzdělávat a vychovávat mladé lidi, kteří budou mít základní vědomosti a dovednosti z oblasti všeobecného a základního odborného vzdělání, budou umět používat výpočetní techniku, mají základy dvou světových jazyků a znají terminologii z oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Absolventi školy získají úplnou kvalifikaci středoškolsky vzdělaného ekologického odborníka, kteří najdou uplatnění na odděleních životního prostředí ve státní správě a samosprávě, hygienické a státní dohlížecí službě, ekologii výrobní sféry, státní ochraně přírody, rekultivaci, tvorbě a ochraně krajiny a informační osvětové činnosti. Filozofií školy je aktivní přístup v oblastech i mimo vzdělávání. Proto pořádá celou řadu akcí pro své žáky, žáky mateřských, základních i středních škol a litvínovskou veřejnost.

 

Představení Centra ekologické výchovy při Schole Humanitas

 

Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas v Litvínově zahájilo svou činnost v září roku 1997. Bylo podporováno a založeno z prostředků grantu vlády provincie Jižní Holandsko. V současné době je součástí Scholy Humanitas a jeho činnost je podporovaná městským úřadem v Litvínově.

Cílem centra je koordinovat akce ekologické výchovy ve školských zařízeních na mostecku (především v mateřských a základních školách), další vzdělávání pedagogů zmíněných zařízení v oblasti ekologické výchovy a zapojení široké veřejnosti do těchto aktivit, dále podporovat a rozvíjet činnosti vyplývající z Krajského plánu EVVO.

Centrum ekologické výchovy VIANA je garantem účasti žáků Scholy Humanitas v celosvětovém programu GLOBE v rámci jehož provádějí žáci a studenti po celém světě pozorování a měření v oblastech meteorologie, hydrologie, biometrie, fenologie a pedologie.

VIANA je také kontaktním místem v rámci nově vzniklé „Třínárodní sítě ekologické výchovy“ pro Severní Čechy. Partnerským centrem v Sasku je NUN Pobershau.

 

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový