Pozemkový spolek FERGUNNA – Základní organizace Českého svazu ochránců přírody

V projektu Pestrý –Bunt

Modrá pavučina – zadržení vody v krajině
 
Hlavním cílem pozemkového spolku (PS) Fergunna je ochrana přírody a krajiny Krušných hor.
 

 

 

 

Historie spolku:
Organizace funguje již od roku 1985, kdy měla deset členů.
Zabývá se mnoha rozličnými činnostmi.

Z praktické ochrany přírody lze vyjmenovat např.:
- sledování fauny a flóry na Grűnwaldském vřesovišti a další práce v rámci
  desetiletého plánu
- provádění pokusné výsadby a rozmnožování původních porostů Krušných hor
- práce v rámci akce Formica (ochrana mravenců)
- rozmísťování ptačích budek ve vytypovaných oblastech Krušných hor
- označování stromů, které byly schváleny jako chráněné přírodní výtvory apod.

Současná náplň PS Fergunna:
"Pozemkové spolky jsou neziskové organizace, pečující o přírodní a kulturní dědictví naší země na základě dlouhodobého právního vztahu k zájmovým lokalitám (jsou jejich vlastníky, případně je mají v dlouhodobém pronájmu nebo jinak s jejich vlastníkem úzce spolupracují). Pozemkovými spolky jsou jak základní organizace ČSOP, tak i další spolupracující neziskové organizace. Činnost pozemkových spolků se řídí přísnými pravidly." (www.mistoproprirodu.cz)
Hlavním cílem PS Fergunna je ochrana přírody a krajiny Krušných hor a v rámci tohoto cíle se snaží spolek působit na několika lokalitách, v současné době převážně na východě hor. Lokality, které má spolek ve správě jsou:
- Přírodní rezervace Špičák
- Přírodní rezervace Černá louka
- Zadní a Přední Cínovec

V r. 2009 odkoupila Fergunna lokalitu zamokřené louky v obci Střelná u Košťan, na které se vyskytuje několik zákonem chráněných druhů rostlin a živočichů, především druhy vstavačovitých rostlin, obojživelníků a plazů. Fergunna poskytuje v případě zájmu možnost odborné exkurze na Střelenskou louku.
V současné době je také jednáno o přeshraniční spolupráci s Naturschutzzentrum Erzgebirge v rámci programu Interreg Ziel III.

Kontakt na PS Fergunna:
psfergunna@gmail.com             tel: 734 802 066

 

 

Sponzoři

 

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový