Oblastní muzeum Chomutov

První zmínka o budoucím muzeu se datuje již k roku 1851. Pro veřejnost bylo otevřeno v roce 1923. Jeho sbírkový fond vznikal zpočátku z darů občanů, ale záhy se přistoupilo k cílevědomé sbírkotvorné činnosti. V roce 1932 se stal ředitelem muzea dr. Rudolf Wenisch, který předurčil rozsah sbírek a charakter muzejní práce. Sbírkové fondy byly rozčleněny na archeologické, umělecko-historické a přírodovědné. Ve 2. pol. 20. stol byly do muzejních fondů postupně začleňovány předměty ze zrušených městských muzeí a z rašelinářského muzea v Hoře Sv. Kateřiny. Dnes čítají muzejní fondy 28 sbírek s celkovým počtem 210 000 sbírkových předmětů.

V současné době muzeum sídlí v centru historického jádra města Chomutov v historickém interiéru gotického kostela sv. Kateřiny, v sálech staré radnice a v domě Jiřího Popela. Ke stálým expozicím patří Pohledy do gotiky a renesance severozápadních Čech, Historická lékárna, Svět Krušných hor, Pohledy do pravěku Chomutovska, Minerály a horniny Krušných hor a Lapidárium. Muzeum vydává sborníky Památky – přírody – život a Materiály a studie, katalogy a další tisky.

Od 1. 1. 2003 je zřizovatelem muzea Ústecký kraj. Podrobné informace o činnosti a sbírkových fondech získáte na: www.muzeum-cv.net

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový