Centrum ochrany přírody Krušné hory

Naturschutzzentrum Erzgebirge gGmbH Centrum ochrany přírody Krušné hory

 

Naturschutzzentrum Erzgebirge je obecně prospěšná s.r.o. patřící pod správu zemského okresu, která provádí praktická opatření na ochranu přírody, monitoruje stav biologické rozmanitosti v regionu Krušnohoří, radí v otázkách ochrany přírody a zprostředkovává ekologickou výchovu. Za úkol si klade šířit a realizovat cíle a ideje v oblasti ochrany přírody na regionální, státní i evropské úrovni. Poskytuje informace o přirozeném základu života a zdůrazňuje nutnost ho chránit a zajistit jeho dlouhodobé využívání.

Naturschutzzentrum Erzgebirge vykonává nejrůznější činnost v oblasti péče o krajinu a ochrany přírody, ekologické výchovy a územního plánování, stejně jako v oblasti práce s veřejností v odborných otázkách ochrany přírody. Pracujeme z pověření Krušnohorského okresu a jsme kontaktní institucí pro občany a návštěvníky našeho zemského okresu.

 

Naše koncepce se opírá o tři pilíře, které spolu úzce souvisí.

  • Oblast  Péče o krajinu a ochrana přírody: zaměřená prakticky – péče o nelesní krajinu (sečení luk) podle zásad ochrany přírody, obnova rašelinišť, revitalizace vodních toků, zakládání malých vodních ploch, péče o pásy křovin v krajině…
  • Oblast Ekologická výchova a ubytovna: zaměřená pedagogicky – školní výlety, školy v přírodě, projektové dny, kempy pro mládež, přednášky…
  • Oblast Krajinné plánování a práce s veřejností: zaměřená vědecky – výstavy, semináře, odborné přednášky, poradenství v oblasti ochrany přírody, mapování, plánování managmentových zásahů, plány péče o krajinu, odborné posudky koncipované v souladu s ochranou přírody, exkurze…

 

K hranici s Českou republikou je to jen kousek, a proto je sousedská spolupráce nasnadě. Z tohoto důvodu dostalo bývalé Naturschutzzentrum Annaberg přídomek Česko-německé centrum ochrany přírody. Nezůstalo však jen u záměru na papíře a u vztyčení české a německé vlajky a vlajky EU. V posledních letech se česko-německé partnerství probudilo konkrétními aktivitami k životu.
Pořádají se nejrůznější kempy pro děti a mládež z České republiky a Německa. Ať už se jedná o umělecký kemp nebo o kemp, jehož tématem je praktická péče o horskou louku – snažíme se touto cestou spojit německou a českou mládež, vyvracet předsudky a samozřejmě vzbudit u účastníků nadšení pro přírodu a ochranu přírody.
Dále udržujeme kontakty s nejrůznějšími českými institucemi v oblasti ochrany přírody a ekologické výchovy. Přátelství nás váže mj. k zaměstnancům Oblastního muzea v Chomutově. S tamními kolegy se odborně radíme a organizujeme společné exkurze. Také se Scholou Humanitas z Litvínova úzce spolupracujeme již řadu let. Už se nám podařilo úspěšně realizovat několik projektů.
V letech 2006-2008 jsme realizovali velký česko-německý projekt InterregIIIA pod názvem „Generace přes hranice pro Natura 2000“. Podrobnosti se dočtete na webové stránce projektu
www.gueg.eu


Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový