pondělí, 24.9.12

Druhé česko-německé setkání expertů, tentokrát v Teplicích.

Letošní setkání expertů se koná dne 24.9. u našeho projektového partnera, ZO ČSOP Fergunna, v Teplicích.
Na programu je odborná prezentace Fergunny o opatřeních na revitalizaci rašelinišť, pramenišť a potoků v okolí Černé vody, Mohelnice a Divoké Bystřice. Dále se budeme věnovat přípravě akcí na příští projektový rok, jako např. exkurzím "NaTúry do Krušných hor" nebo "GEO-dnu druhové rozmanitosti", který budeme tentokrát pořádat na české straně.

 

pondělí, 17.9.12

Pracovní setkání ohledně budoucího sdružení

Dne 17.9. se sejdou projektoví partneři v Naturschutzzentrum Erzgebirge, aby se domluvili na přípravách sdružení, které bude založeno na jaře 2013. Zabývat se budeme zejména modalitami založení sdružení, stanovami a účelem sdružení "Pestrý-Bunt. Přátelé biodiverzity v Krušných horách/ Erzgebirge". Bude navržen první pracovní plán sdružení a probrány možnosti získávání členů.

 

úterý, 4.9.2012

Exkurze z cyklu "NaTúry do Krušných hor"

Kulturní krajina na vrchu Pöhlberg u Annabergu-Buchholze

 

U čedičových sloupů na vrchu Pöhlberg se sešlo 50 účastníků z České republiky a Německa, aby se vydalo na poslední letošní česko-německou exkurzi. Procházkou po okružní cestě kolem Pöhlbergu jsme měli možnost užívat si působivého výhledu na bohatě strukturovanou kulturní krajinu jižního a východního svahu této hory. Tématem exkurze se mj. stala charakteristická struktura mýtných vesnic na svazích v okolí Königswalde s kamennými snosy, terasovitými poli a pásy keřů. Pohled na čedičové hory Bärenstein a Scheibenberg nám dal podnět k představení Evropsky významné lokality "Čedičové hory středních Krušných hor" s pro ní typickými biotopy a druhy.

 

Pan Wolfgang Dientrich, delegát ochrany přírody tohoto okresu a místní znalec, představil účastníkům po krátkém úvodu do dějin botanického výzkumu na vrchu Pöhlberg některé rostliny typické pro tento region, jako je např. měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), žindava evropská (Sanicula europaea) nebo samorostlík klasnatý (Actea spicata). Pan Dr. Jiří Roth z Chomutova výklad doplnil o zajímavosti ze světa hub.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový