10. listopadu 2011         

2. Česko-německé setkání pracovní skupiny „Praktická ochrana přírody“ v Oberwiesenthalu

 

Dne 10. listopadu 2011 se konalo v pořadí již druhé česko-německé setkání pracovní skupiny „Praktická ochrana přírody“ - tentokrát v Německu v oblasti Oberwisenthalu. K čilé výměně zkušeností se

sešlo 13 německých a českých učastníků.

 

Předmětem setkání byla prohlídka projektových území luk „Schlauderwiese“ a „Schilfwiese“ na německé straně, která jsou určena k revitalizaci. Cílem opatření „ Voda je život 1“ a „Voda je život 2“ je připravit tyto silně poškozené rašeliništní lokality na revitalizaci.

 

Na základě prvních nákresů, popř. mapy opatření s vyznačeným plánovaným obvodem území, jsme vyhledali tato projektová území v oblasti evropsky významné lokality „Fichtelbergwiesen“. Navázali jsme na první setkání naší pracovní skupiny v Adolfově a zvážili nezbytné pracovní kroky a diskutovali o cílových druzích, kterým bychom prostřednictvím konceptu tohoto opatření měli přispívat. Předmětem hovorů byly i další odborné zásahy, jako např. sečení části rašeliništní lokality nebo odstranění dřevin. Dále jsme ve spolupráci se zástupci ZO ČSOP Fergunna Teplice a panem Ondráčkem z občanského sdružení Severočeští botanici diskutovali o možném zvětšení obvodu projektového území a o provedení hrazení za účelem zadržet vodu v krajině.

 


 

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový