31.5.2012

GEO-den druhové rozmanitosti na loukách v ovocném sadu v Naturschutzzentrum Erzgebirge

„Jen co známe, umíme chránit" - tímto mottem se řídil GEO-den druhové rozmanitosti, který se tento rok konal již po čtrnácté. V tomto duchu se dne 31.5. sešli v Centru ochrany přírody studenti Scholy Humanitas z Litvínova a němečtí účastníci Dobrovolného ekologického roku (FÖJ) ze středních Krušných hor, aby si doslova vzali pod lupu" živočichy a rostliny vyskytující se na dvou přirozených loukách v ovocném sadu v blízkosti Centra ochrany přírody. Při určování druhů jim pomáhalo 6 odborníků na druhy. Dohromady se na této „inventuře druhů" podílelo 41 účastníků.

 

Z vyhodnocení výsledků je patrné, že jsou zkoumané louky v ovocném sadu ještě poměrně mladé ( cca 12-15 let) a proto také nevykazují žádné typické zástupce populací starších luk v ovocných sadech ( např. živočichy obývající dutiny stromů nebo živočichy vyskytující se často na zetlelém dřevě). Také půda pod stromy se kdysi intenzivně zemědělsky využívala, a proto je zde ještě vysoký potenciál živin. Přesto se účastníkům podařily i pozoruhodné nálezy druhů.

 

Děkujeme všem účastníkům za příjemnou spolupráci! 

CZ_seznam_Flora_GEO-den-2012.pdf
Adobe Acrobat Dokument 79.2 KB

11.-13.5.2012

Setkání specialistů v Naturschutzzentrum

Vítězové "Žákovské soutěže na téma voda" se v květnu měli možnost znovu vidět na kempu "Setkání specialistů". Čeští a němečtí žáci strávili tři pestré dny v Naturschutzzentrum Erzgebirge. Již při seznamovacích hrách byly překonány první jazykové bariéry. Večer probíhal ve znamení národních dobrot obou zemí. Účastníci představili české a německé lahůdky a následně je společně snědli.

 

Druhý den odstartoval výletem do rašeliniště, který zpestřily hry z oblasti zážitkové pedagogiky. Odpoledne jsme věnovali analýze kvality vody a struktury vodního toku. "Specialisti" dále také zjišťovali chemické vlastnosti vody z potoka, z kořenové čistírny odpadních vod (voda čištěna samovolně rostlinami a mikroby) nebo z rašeliniště. Po společném vyhodnocení a prezentaci výsledků jsme poseděli u táboráku, opékali kvasnicové chlebové těsto (německy tzv. Stockbrot) a zpívali písničky jak v češtině tak v němčině.

Poslední den dopoledne vyrazili účastníci na závod s GPSkami. Úkolem bylo se v malých mezinárodních skupinkách, vybavených pouze GPSkou a česko-německým slovníkem, dostat do společného cíle. Nakonec opravdu všichni dorazili na určené místo, kde už na ně čekala sladká odměna.

Pár závěrečných her uzavřelo tři dny plné zážitků. Dny, na které budou účastníci jistě ještě dlouho vzpomínat. Možná i proto, že se nejen něco naučili, prohloubili své jazykové znalosti, ale i navázali mezinárodní přátelství. 

4.5.2012

Zahájení putovní výstavy „Biologická rozmanitost a NATURA 2000 v Krušných horách/ Erzgebirge“ v Podnikatelském centru a centru služeb GDZ v Annabergu

Dne 4.5. byla v GDZ Annaberg panem U. Kolbem, vedoucím Oddělení životního prostředí, rozvoje venkova a lesů Krušnohorského kraje, slavnostně zahájena putovní výstava s názvem „Biologická rozmanitost a NATURA 2000 v Krušných horách/ Erzgebirge“. Mezi 60 hosty byla přítomna i primátorka města Annaberg-Buchholz, paní Klepsch, zástupce Saského ministerstva pro životní prostředí, pan Schwarze, nebo zástupkyně krajského úřadu v Ústí nad Labem, paní Vítková. Návštěvníci měli možnost udělat si obrázek o klenotech naší přírody, přátelské spolupráci německých a českých ochránců přírody, ale i o jejich starosti o zachování biologické rozmanitosti.

Výstavu můžete navštívit do 31.5.2012 vždy pondělí až pátek (vyjma státních svátků) od 7:00 do 18:00 hod v prvním patře Podnikatelského centra a centra služeb GDZ v Annabergu, na ulici Adam-Ries-Straße 16.

3.5.2012 Natúry do Krušných hor: Exkurze na lokality s výskytem prstnatce bezového na české straně Krušných hor

Exkurze nás zavedla na suché a chudé lokality v okolí obce Louchov, která leží na jižním svahu Krušných hor. Mimo prstnatce bezového, který se představil v obou svých barevných variantách, jsme měli možnost obdivovat další vzácné druhy rostlin (např. kociánek dvoudomý nebo skalník celokrajný). Exkurze se zúčastnilo 31 německých a 24 českých účastníků.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový