23.3.2012

Od lukostřelby po stavění věže – resumé zimní olympiády v Naturschutzzentrum

Název akce „Zimní olympiáda“ díky krásnému slunečnému počasí příliš nezapadal do obrázku jindy v té době ještě zasněžených Krušných hor. Slunce vesele svítilo, účastníci byli dobře naladěni a motivování k obsazení předních míst, jež byly bránou ke květnovému kempu „setkání specialistů“.
Po krátkém představení a navázání prvního kontaktu s německými sousedy, jsme rovnou přešli k „boji o body“. V motorické hře s holemi podrobili olympionici zkoušce svou obratnost a schopnost rychle reagovat a mohli si tak vysloužit na své konto první body.

Následně soutěžící, rozdělení do skupinek, zdolávali disciplíny na čtyřech stanovištích, kde museli prokázat svou šikovnost, chytrou hlavičku, kreativitu a týmového ducha. Po dobu dvou hodin bylo v celém areálu Centra ochrany přírody pěkně živo. Střílelo se z luku, na kreativním stanovišti se vyráběly a vymalovávaly holubice, jen za pomocí papíru se stavěly věže, jež dosahovaly výšky dospělého člověka, a své šedé buňky mozkové účastníci zaměstnávali zodpovídáním kvízových otázek, které se věnovali tématu Krušné hory a voda.
Po skončení maratonu po stanovištích si mohli účastníci vydechnout a popovídat anglicky s ostatními u večeře. A když si olympionik nemohl vzpomenout na nějaké to slovíčko, ochotně mu pomohly tlumočnice.

Jakmile byla pauza u konce, došlo na očekávané vyhodnocení a slavnostní vyhlášení vítězů. Každý z účastníků dostal malou pozornost a tři české a tři německé skupinky vyhrály účast na květnovém „Setkání specialistů“. Na tomto kempu prohloubí účastníci formou her, zábavy a práce ve skupinkách své znalosti o biologické rozmanitosti v Krušných horách se zvláštním zaměřením na přírodní stanoviště voda.

26.3.2012

Zahajovací akce k revitalizačnímu opatření „Pestrý místo jednotně zelený“ v přírodní rezervaci „Rauschenbachtal“

Projektoví partneři, Naturschutzzentrum Erzgebirge a Fergunna Teplice, se 26.3.2012 sešli společně se zástupci úřadu v Naturschutzzentrum Erzgebirge, aby se poradili o revitalizačních opatřeních, jež je třeba provést v rámci pracovního celku „Pestrý místo jednotně zelený“. Na začátku představil pan Jürgen Teucher plochu opatření, která se nachází v přírodní rezervaci „Rauschenbachtal“. Naším cílem v této přírodní rezervaci, jež je zároveň i územím soustavy NATURA 2000, je přeměnit druhově chudou louku tvořenou dominantní ostřicí třeslicovitou na horskou louku bohatou na nejrůznější rostlinné druhy. Za cílový druh, zástupce rostlinných druhů horských luk, jsme si zvolili krásnou chrpu parukářku (Centaurea pseudophrygia). Dále byly představeny nejrůznější revitalizační metody, které považujeme za vhodné pro toto opatření.

Po teoretickém úvodu následovala exkurze na plochu opatření. Za krásného počasí jsme zjistili, že ostřice třeslicovitá (Carex brizoides) bude tvrdým „soupeřem“: hustý, neprostupný koberec ostřice pokrývá celou louku a nevybíravě vytlačuje ostatní rostlinné druhy. Společně jsme rozhodli, že musíme využít suchého počasí a v nejbližší době prokypřit svrchní vrstvu půdy vhodným zařízením a tím narušit hustou síť rozpínavé ostřice. Potom rozesejeme, nejlépe za deštivého počasí, semínka rostlin – a pak už nám nezbývá nic než čekat a doufat, že něco vyklíčí a obstojí v tvrdém konkurenčním boji s ostřicí. Výsledek zatím není zaručen, my však doufáme v ten nejlepší!

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový