Vodní světy“ –

Ohlédnutí za týdnem plným napínavých zážitků


Cíl česko-německého setkání, nadchnout žáky pro sebe navzájem a zároveň pro životní prostředí, jsme, zdá se, zcela naplnili. Po sedmi společných dnech se účastníci jen neradi loučí a tu a tam ukápne i nějaká ta slzička.

Jak známo, nejlépe stmeluje společná práce. Tak to bylo i v našem případě! Studenti mapovali toky Preßnitz a Grumbach a na základě zjištěných dat navrhovali vhodné lokace pro umístění budek pro ledňáčka a skorce vodního. Zájem o ochranu vodních toků a druhů vzbudila rovněž celodenní plánovací hra. Účastníci vklouzli do rolí představitelů úřadu na ochranu přírody, městské rady nebo provozovatelů lakovny, obhajovali svůj postoj ke kvalitě vody imaginární řeky Schwarzach a snažili se docílit kompromisu.
Nezabývali jsme se však jen ekologickými tématy. Prostřednictvím divadelní scénky jsme podnítili účastníky zamyslet se nad vnímáním kultury našeho německého/ českého souseda. Divadelní scénka představuje výsek za života kultury „Albatrosů“ a demonstruje, jak rychle se nevědomky snížíme k tomu posuzovat jiné kultury prostřednictvím stereotypů a předsudků.
Poučný a zážitky nabitý týden plný napětí je za námi. Ale co je ještě lepší: v dubnu nás na české straně čeká další týden se stejnými studenty – „Žákovská výměna na téma voda“!


 

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový