22.7.2012

Zahájení putovní výstavy na Lesné

Dne 22.7. začala další etapa dvouletého putování naší výstavy „Biologická rozmanitost a NATURA 2000 v Krušných horách“ .
V Krušnohorském lidovém domě se konala malá zahajovací akce. Krátkou zdravici pronesl pan Antonín Herzán (vedoucí Horského klubu Lesná) a paní Claudia Pommer (vedoucí Naturschutzzentrum Erzgebirge), která zároveň poděkovala návštěvníkům výstavy, že věnují pozornost ohrožené biologické rozmanitosti. Na závěr popřál výstavě mnoho úspěchů i starosta obce Vysoká pec, pan Milan Čapek.

 

Výstavu můžete zhlédnout každý den od 9:00 do 18:00 hoddo 24.9.2012 ve výstavních prostorách Krušnohorského lidového domu na Lesné (www.horskyklublesna.cz).

12.7.2012

Exkurze na Božídarské rašeliniště

Exkurze se uskutečnila do NPR Božídarské rašeliniště. S výměrou cca 1153 ha patří toto chráněné území k největším v Krušných horách. Většinu plochy porůstají různé typy lesů, zejména smrčiny (cca 1036 ha), menší část připadá na louky a pastviny (cca 19 ha), různá lada a neplodné půdy (cca 60 ha) a zbytek tvoří vodní plocha (dva rybníky, vodní toky a mokřady). Předmětem ochrany jsou typická krušnohorská rašeliniště (vrchoviště), prameniště, mokřady, rašelinné a horské louky a rašelinné smrčiny se vzácnou květenou i zvířenou. NPR je součástí EVL Krušnohorské plato a je zařazena též do Mezinárodně významných mokřadů ČR - Krušnohorská rašeliniště.

 

Na první zastávce byly předváděny především rostliny spjaté s životem lidí (jirnice modrá, kmín kořenný) a některé význačné druhy horských luk (lipnice širokolistá a šťovík árónolistý). Pak byl demonstrován přechod mokrých (podmáčených) luk do rašelinných. Zatímco na podmáčených loukách dominuje rdesno hadí kořen, pcháče a metlice trsnatá, na rašelinných loukách jsou to suchopýry, ostřice a sítiny.

 

Na další zastávce byla možnost prohlédnout si samovolný nástup lesa na odtěženou část rašeliniště porostlého hojně borůvkou, brusinkou, vlochyní a vřesem. Na hraně starého doloviště byly ukázány bohaté porosty šichy černé.
Rašeliniště, které nebylo zasaženo těžbou, je dosud pokryto souvislým porostem borovice rašelinné (Pinus x pseudopumilio). Jedná se složitý hybridogenní druh, který vznikl krátce po ústupu ledovce křížením borovice blatky a borovice kleče. Tito jedinci dosahují na rašeliništi úctyhodného stáří.

Účastníci se i seznámili s historií vzniku krušnohorských rašelinišť a jejich vertikální strukturou. Dozvěděli se, že rašeliniště jsou přibližně 12 000 let stará a hloubka rašeliny dosahuje v v NPR až 7 m. Hlavní rostlinou tvořící zdejší vrstvy rašeliny je mech rašeliník (v chráněném území roste přibližně 25 druhů). Rašeliniště v okolí Božího Daru vlivem změn klimatu a odvodňováním v minulosti dnes již nejsou „živá“, nepřirůstají, ale stále si zachovávají svůj jedinečný charakter.

 

Na další zastávce byl demonstrován vzácný kříženec břízy trpasličí a břízy karpatské (Betula x seideliana), která se v ČR vyskytuje pouze na 3 lokalitách (2x Šumava, 1x Krušné hory, Boží Dar). V jeho blízkosti se v NPR vyskytují i rozsáhlé populace břízy trpasličí.

 

Při cestě po vytěžené části rašeliniště se účastníci seznámili s historií a způsoby těžby rašeliny u Božího Daru. Rašelina se zde těžila od 18. století až do konce II. světové války a vytěženy zde byly rozsáhlé plochy i celá menší rašeliniště.


V okolí toku Černá se návštěvníkům naučné stezky naskytl neobvyklý pohled na malé kopečky - staré sejpy po rýžování cínu. Cín se v okolí Božího Daru dobýval od 16. století, převážně rýžováním. Těžba byla ukončena přibližně kolem roku 1820. Pro vznik a další osudy Božího Daru však byl mnohem důležitější nález bohatých stříbrných žil. Těžba stříbra zde však byla omezena výhradně na 16. a začátek 17. století.

 

Při poslední zastávce dominoval při pohledu k jihu zalesněný vrchol Špičáku. Jedná se o třetihorní čedičový vrch (nejvyšší ve střední Evropě) s nadmořskou výškou 1115 m.

 

Na exkurzi přijel velký počet zájemců, celkem cca 54 osob. Dobrou náladu účastníků nezkazil ani déšť a na toto roční období poměrně velká zima.

 

Autorem zprávy z exkurze: pan Čestmír Ondráček

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový