Expedice ve třídě

„Vodní expedice“ proběhly formou projektové výuky. Zaměstnanci ekologické výchovy Centra ochrany přírody a Scholy Humanitas (Litvínov) pořádali tři seminární dny na školách v Mostě, Annabergu-Buchholzi a Duchcově. Žáci ve věku 13 až 16 let zpracovávali úkoly na téma vodní ekologie a klimatické změny. Součástí pestrého programu byly krátké referáty, plánovací hra, prezentace na téma biologická rozmanitost nebo fotoprojekt.
Vrcholem expedic byla odborná exkurze na téma využití energie z vodních elektráren a ochrany přírody. Za tímto účelem se sešli čeští a němečtí žáci v Naturschutzzentrum Erzgebirge v D
örfel, aby si vyslechli prezentace dvou odborníků.

Pan Dr. Brockhaus z úřadu ochrany přírody Krušnohorského kraje žákům na příkladech druhů ryb a vážek objasnil, jak může využívání energie z vodních elektráren narušit ekosystém vodního toku. „Opačnou stranu“ zastupoval pan Walter, který jakožto podnikatel sám vodní elektrárny nechává stavět. Pan Walter zase upozornil na to, že vodní elektrárny jsou nepopiratelně šetrnější alternativou než fosilní paliva a jaderné elektrárny.

Myslím, že jsme dosáhli námi vytyčeného cíle, tedy ukázat žákům, že využití obnovitelných zdrojů energie může být trvale udržitelné jen v případě, že se neopomeneme kriticky zabývat i jejich vlivem na náš ekosystém.
Následně jsme se přesunuli do vodní elektrárny, kde si studenti sami mohli udělat představu o tom, jak vypadají turbíny nebo rybí přechody. Tyto „rybí schody“ umožňují druhům ryb, jako je pstruh potoční nebo vranka obecná, migrovat proti proudu. Kdo ví, třeba budou moct za pár let díky zavedení vhodných opatření opět putovat lososi řekou Zschopau.

Žákovská soutěž v cílové rovince

Do 15.2. měli žáci prvního a druhého stupně možnost podrobit zkoušce své vědomosti týkající se Krušných hor a tématu voda.
Účastníci řešili zapeklité otázky, jako průměrnou váhu kapky deště nebo současnou vzdálenost od bývalého přístavu Muynak (Uzbekistán) k Aralskému jezeru, až se jim z hlaviček kouřilo. Když pak zjistili řešení pohledem na fyzickou mapu Aralského jezera, byli zároveň udiveni i šokováni. 80 km opravdu není vzdálenost, kterou by člověk překonal pěšky vyzbrojen jen kyblíkem na vodu!

Před naším vlastním prahem se však odehrávají podobně dramatické věci. Vrchovištní rašeliniště ve vyšších polohách Krušných hor jsou silně ohroženy, např. opatřeními na odvodňování. Přitom právě patří k přírodním stanovištím, která by měla být vysoce chráněna. Můžou se pochlubit neuvěřitelnou rozmanitostí druhů a schopností zadržovat velké množství vody. Kolik vody dokáží zachytit, byla jedna z dalších otázek, na kterou soutěžící hledali odpověď.

rašeliník
rašeliník

Jakmile se žáci vzpamatovali ze šoku a údivu nad některými fakty a čísly o vodě na našem světě a v našich Krušných horách, museli si pospíšit a poslat do 15.2. vyplněné dotazníky na adresu Centra ochrany přírody Krušné hory/ Naturschutzzentrum Erzgebirge. Na vítěze čekala účast na „Zimní olympiádě“ a šance vyhrát také víkendový kemp s českými/ německými kolegy pořádaný v květnu 2012 v Naturschutzzentrum Erzgebirge. Měli jsme velkou radost z účasti mnoha základních a středních škol, popř. gymnázií, na naší soutěži. Na podzim 2012 naše soutěž pokračuje. Tentokrát se budeme zabývat tématem les. Náš producent kyslíku číslo jedna nabízí podobné brizantní a zajímavé otázky, nad kterými budeme žasnout a přemýšlet. Nezapomeňte proto pravidelně sledovat aktuality na naší webové stránce, aby vám něco neuteklo.

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový