Exkurze sdružení "Pestrý-Bunt e.V." 2014

 

Po úspěšné realizaci Krušnohorských NaTúr v rámci projektu "Pestrý-Bunt" se členové nově založeného sdružení usnesli, že navážou na tuto tradici. Proto sdružení nabízí poprvé v roce 2014 dvě zajímavé česko-německé exkurze a doufá, že se vám budou líbit.

 

V případě zájmu se prosím přihlašte na:

 

Tel. +420 417 533 189 nebo elektronicky na fergunna@volny.cz

 

Sobota 24. května 2014      
Exkurze do Doupovských hor

 

Exkurze sdružení „Pestrý-Bunt e.V. – Sdružení přátel na podporu biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge”
Jarní exkurze česko-německého sdružení

 

První česko-německá exkurze binacionálního sdružení nás zavede do přitažlivé krajiny Doupovských hor. Pod odborným vedením si projdeme teplomilné doubravy u Suchého Dolu. Při troše štěstí se zde setkáme s okroticí dlouholistou (Cephalanthera longifolia) a třemdavou bílou (Dictamus albus) – pro saské přátele přírody jsou to botanické rarity.                      V přírodní rezervaci Rašovické skály na nás čekají další vzácné teplomilné druhy jako je sasanka lesní (Anemone sylvestris),koniklec otevřený (Pulsatilla patens) ahvozdník sivý(Dianthus gratianopolitanus). Trasa je dlouhá cca. 12 km a část trasy nevede po cestách.

 

Vedení: Čestmír Ondráček (Sdružení Pestrý-Bunt e.V.)
Příjezd: individuálně

Sraz: v 10.00 hodin v malé vesničce Suchý Důl u Rašovic mezi Kláštercem nad Ohří a Kadaní (možnost parkování podél silničky v obci)

Délka trvání: celodenní exkurze

 

Poskytnutí darů na činnost sdružení bude vítáno

Sobota 21. června 2014
Exkurze do údolí Velké Mittweidy

 

Exkurze sdružení „Pestrý-Bunt e.V. – Sdružení přátel na podporu biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge“
Letní exkurze česko-německého sdružení

 

Druhá česko-německá exkurze sdružení nás zavede do doposud málo známé oblasti na německé straně  - údolí Velké Mittweidy nad přehradní nádrží Markersbach. Zvířata, rostliny a houby horských luk, lesy a vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně nám představí odborník na přírodu v Krušnohorském kraji.

 

Vedení: Wolfgang Dietrich (Sdružení Pestrý - Bunt e.V.)

Příjezd: individuálně

Sraz: v 10.00 hodin na parkovišti (Wolfner Mühle Crottendorf)

Délka trvání: cca. 4 hodiny

 

Poskytnutí darů na činnost sdružení bude vítáno

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový