Akce projektu

25.3.2014

Závěrečná konference projektu v Litvínově

V úterý dne 25.3.2014 se v aule Scholy Humanitas v Litvínově koná závěrečná akce projektu „Pestrý-Bunt. Přátelé biodiverzity v Krušných horách/ Erzgebirge“. Můžete se těšit na ohlédnutí za projektem a prezentaci dosažených výsledků. Akci zpestří vystoupení žáků základní školy Údlice a žáků Školského střediska Annaberg, kteří se opakovaně účastnili akcí ekologické výchovy projektu.  

18.2. - 27.3.2013

Putovní výstava „Biologická rozmanitost a NATURA 2000 v Krušných horách/ Erzgebirge" v Domě dětí a mládeže v Ústí nad Labem

Zájemci mohou zhlédnout naší dvojjazyčnou putovní výstavu od 18.2. do 27.3.2013 každý pracovní den od 8 do 21 hodin ve vestibulu Domu dětí a mládeže v Ústí nad Labem, Velká Hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem.

Pátek 12.4.2013

Založení sdružení Pestrý-Bunt

Dne 12.4.2013 bude založeno sdružení "Pestrý-Bunt. Přátelé biodiverzity v Krušných horách/ Erzgebirge", jehož prostřednictvím se mají udržovat stávající kontakty a přátelství, stejně jako úspěchy na odborné úrovni. Sdružení má poskytnout možnosti Čechům a Němcům se zájmem o přírodu společné fórum pro pravidelná setkání a výměnu zkušeností např. formou seminářů a exkurzí.  Sdružení bude tvořit rámec, který umožní udržet „projektové kontakty“, upevňovat vztahy se sousedy a poznávat jejich přírodní bohatství.

Kolem 13 hodiny se bude konat ve Wander- und Bike stanici (horní patro) Centra ochrany přírody Krušné hory, am Sauwald 1, D-09487 Schlettau OT Dörfel veřejná prezentace sdružení. Zakládající členové Vám představí cíle, účel a úkoly sdružení stejně jako různé možnosti, jak se stát aktivním členem sdružení. V 15 hodin je naplánována první společná akce ochrany přírody německých a českých členů přátel přírody. Za příznivého počasí pojedeme společně do chráněné krajinné oblasti „Hermannsdorfer Wiesen“ a vysadíme tam v Sasku ohroženou borovici blatku.

Úterý 7.května 2013

Exkurze za orchidejemi do české části Krušných hor: Lokalita prstnatce bezového u Srní (Boxgrün) západně od Klášterce nad Ohří

Cílem exkurze je okolí obce Srní, kde se nacházejí relativně zachované extenzivně obhospodařované svažité louky, smilkové trávníky, pastviny s kamenitým podložím a pastviny s výskytem prstnatce bezového (Dactylorhiza sambucina). Trasou exkurze Vás provede přední český botanik Čestmír Ondráček (Severočeští botanici). Sraz bude v 16 hodin v Srní (místo bude ještě upřesněno) a předpokládaný konec v 18 hodin tamtéž.

Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu:
lucie.hodisova@naturschutzzentrum-erzgebirge.de

24.5. a 26.5.2013

Setkání specialistů v Centru ochrany přírody v Krušných horách

Česko-německé setkání mládeže na téma les v Centru ochrany přírody Krušné hory.

Čtvrtek 6.června 2013

Krušnohorské NaTúry: Lesní exkurze ve středních Krušných horách – Buková chráněná krajinná oblast „Steinbach“

 

Putování vede nejhezčím smíšeným listnatým lesem Saska s vysokým počtem buků a odumřelých jedinců. My budeme pozorovat typické zástupce flóry bukového lesa.

Odjezd: Chomutov, autobusové nádraží v 15 hodin

Přihlásit se můžete prostřednictvím mailu na: lucie.hodisova@naturschutzzentrum-erzgebirge.de

Od 14. června do 25. srpna 2013

Putovní výstava „Biologická rozmanitost a Natura 2000 v Krušných horách/Erzgebirge v „Kellerhaus“ zámku Lichtenwalde u Chemnitz

 

Putovní výstava je přístupná veřejnosti od pondělí do pátku od 9 do 15 hodin. O víkendu je otevřeno od 10:30 do 17 hodin. Vstup je zdarma.

Pondělí 17.června 2013

GEO-den biologické rozmanitosti v evropsky významné lokalitě „Zooparku Chomutov“

 

Také tento rok se zúčastníme GEO-dne biologické rozmanitosti. Letos budeme zkoumat revitalizovaný rybník a Kaštanku-háj starých kaštanovníků jedlých v Zooparku Chomutov. Zde se vyskytují vzácní brouci jako je páchník hnědý nebo roháč obecný.

V případě zájmu nás kontaktujte na mailu: lucie.hodisova@naturschutzzentrum-ergebirge.de

Úterý, 9. července 2013

Exkurze na Klínovec (Keilberg): Flóra a vegetace v lyžařském areálu na Klínovci (Keilberg)

 

Cílem naší třetí exkurze v rámci programu krušnohorské NaTúry je severovýchodní svah Klínovce, kde se nachází zbytkové plochy kvetoucích krušnohorských luk. My budeme porovnávat biotopy v lyžařském areálu s plochami mimo areál. Trasou exkurze Vás provede přední český botanik Čestmír Ondráček (Severočeští botanici). Sraz bude v 16 hodin na parkovišti u hotelu „Nástup“ a předpokládaný konec v 18 hodin tamtéž.

V případě zájmu nás kontaktujte na mailu: lucie.hodisova@naturschutzzentrum-ergebirge.de 

27.srpna 2013

NaTúry do Krušných hor: Exkurze do údolí Přísečnice mezi Steinbachem a Schmalzgrube

 

Romantický Preßnitztal, který je protkán skalami, je částí evropsky významné lokality „Preßnitz- und Rauschenbachtal“. Zde můžeme pozorovat typické zástupce přírodě blízkých horských potoků a řek jako je skorec vodní, ledňáček nebo vzácná mihule potoční. Malý exkurs do dějin těžby dovoluje paralelně vedoucí naučná stezka těžby.

Odjezd bude v 15 hodin z autobusového nádraží v Chomutově a předpokládaný příjezd v 18:30 na autobusové nádraží v Chomutově.

V případě zájmu nás kontaktujte na mailu: lucie.hodisova@naturschutzzentrum-ergebirge.de

Pátek 13.září 2013 - 18 hodin

Vernisáž putovní výstavy na zámku ve Schlettau

16. - 20.září 2013

Česko - německé setkání mládeže "Proměny lesa" v Centru ochrany přírody Krušné hory v Dörfelu/Německo

9. - 11. října 2013

Česko - německé "Lesní praktikum" na Lesné/ Česká republika

Pondělí a úterý 4. - 5.listopadu 2013

Seminář a exkurze k tématu "Příprava znovuzamokření Schilf- a Schlauderwiese", které se konají v Centru ochrany přírody Krušné hory v Dörfelu

Od 11.listopadu do 18.prosince 2013

Putovní výstava „Biologická rozmanitost a NATURA 2000 v Krušných horách/ Erzgebirge" v Podkrušnohorském zooparku Chomutov

 

Zájemci mohou zhlédnout od 11.listopadu do 18.prosince 2013 v rámci návštěvy Podkrušnohorského zooparku Chomutov, Přemyslova 259, 430 01 Chomutov naší dvojjazyčnou putovní výstavu. Vernisáž putovní výstavy se uskuteční dne 11.11.2013 od 10 hodin. Výstava bude přístupná veřejnosti každý den od 9 do 16 hodin. Informace o výši vstupného do zooparku nalezeznete na www.zoopark.cz

 

Úterý 12.listopadu 2013

Prezentace "Představení výsledků provedených opatření k oživení bývalé horské sečené louky v NSG Rauschenbachtal", která se koná v Centru ochrany přírody v Dörfelu

Pátek 29.listopadu 2013

Česko-německé Setkání expertů v Centru ochrany přírody Krušné hory v Dörfelu

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový