Vítáme Vás

Milí přátelé biodiverzity a také všichni ti, kteří se jimi chtějí stát. Projektoví partneři, Naturschutzzentrum Erzgebirge ve Schlettau, Schola Humanitas Litvínov a ZO ČSOP Fergunna Teplice, Tě/ Vás srdečně vítají na webové stránce našeho projektu „ Pestrý-Bunt. Přátelé biodiverzity v Krušných horách/ Erzgebirge“ uskutečněného v programu Ziel 3/ Cíl 3.

 

Myšlenka projektu vzešla z dlouholeté spolupráce mezi českými a německými odborníky na ochranu přírody. Již v 90. letech minulého století jsme spolupracovali v Krásné lípě na opatřeních na ochranu druhů nebo pořádali společné ekologické kempy na udržení stavu vybraných horských luk. Společný zájem o ochranu přírody nás motivoval k výkonům, které podpoří ubývající biologickou rozmanitost v obou zemích. Název projektu Pestrý-Bunt symbolizuje jak rozmanitost přírodních biotopů a druhů, tak pestrou činnost v četných aktivitách projektu. Projekt se věnuje praktickým opatřením, ekologické výchově a práci s veřejností.
Podle motta: „Zelená má být pestrá“ se projekt zasazuje o zachování biologické rozmanitosti přírodních stanovišť a druhů v Krušných horách. „Zelená“ je symbolem pro biotopy a druhy a „pestrá“ je synonymem pro rozmanitost.

Vedle četných opatření, které jsme pro projekt naplánovali, je naším centrálním zájmem získat mnoho přátel se zájmem o ochranu biologické rozmanitosti.

 

Arnika
Arnika
Schwarzspecht, Datel černý
Schwarzspecht, Datel černý
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový
Holunder-Knabenkraut, Prstnatec bezový